Sunucu İyileştirme – Sunucu Optimizasyonu (4)

sunucu-iyilestirme-server-optimizasyon

Herkese merhaba! Uzun zaman sonra, yeni bir yazı ile karşınızdayım. Şimdiye kadar yazdığım bütün yazılar, internet sitemizin temelini atmaya yönelikti. Alan adı aldık, sunucu kiraladık, gerekli bütün programları kurduk. İşin zor kısmını bitirdik. Bundan sonrası, kurduğumuz düzeni korumaya yönelik işler olacak. İlk adım, hepimizin bildiği, bilgisayarlarımızda kullandığımız bir programı uyarlamakla olacak.

1.) Bleachbit Kurulumu

Bleachbit nedir? Ccleaner veya Advanced Systemcare ne ise, bunların Linux versiyonudur diyebiliriz. Sunucudaki kullanılmayan, çöp dosyaları temizlemeye yarar. Bu program aslında sunucular için yapılmamış fakat, kullanmakta bir sakınca yok.

Aşağıdaki komutla, Bleachbit programını sunucuya kuralım.

sudo apt-get install bleachbit


Programı kurduktan sonra, aşağıdaki komutla çalıştıralım. Göreceğiniz gibi, pek çok dosya tipi seçili. Bir sunucu için en ideal modda temizlik yapacağız.
bleachbit-nedir-bleachbit-nasil-kullanilir

bleachbit --clean apt.autoclean apt.autoremove apt.clean bash.history deepscan.ds_store deepscan.thumbs_db

Programı her gün, saat 05:30‘da otomatik çalıştırmak için, sunucuya bir görev (job) atayalım.

sudo crontab -e

Açılan pencerede en alt satıra, aşağıdaki kodu yapıştıralım (Putty için sağ tık, yapıştırma işlevi görür.). Ctrl + X tuşu ile çıkalım. Kaydetmek için Y yazıp entera basalım.

30 5 * * * bleachbit --clean apt.autoclean apt.autoremove apt.clean bash.history deepscan.ds_store deepscan.thumbs_db

Son olarak, yaptığımız ayarın geçerli olması için, cron servisini yeniden başlatalım.

sudo service cron restart


2.) Gereksiz LOG kayıtlarını silelim

LOG kayıtları, büyük ağlar ve şirketler için saklanması zorunlu olan belgelerdir. Takibi ve saklanması oldukça ciddi bir iştir. Bizse, sunucumuzu kişisel amaçlı kullanacağız. Bu nedenle, boşuna kaynak tüketmemek için, her gün otomatik olarak bu kayıtları silebiliriz.

İlk başlıkta anlattığım gibi, crontab sayfasına gelin, ve aşağıdaki kodu yapıştırın. Kodu kaydetmeyi ve cron servisini yeniden başlatmayı unutmayın.

45 5 * * * find /var/log -type f -name "*.gz" -delete

3.) Socket Tuning

Yoğun ziyaretçi trafiğini kaldırabilmek için, socket tuning yapmanızda fayda var.

Aşağıdaki komut ile, sistem kontrol servisini açın. Ok tuşları ile en alt satıra gelin. Aşağıdaki kodları ekleyin ve kaydedin.

sudo nano /etc/sysctl.conf


net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65535
net.ipv4.tcp_tw_recycle = 1
net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1
net.core.rmem_max = 16777216
net.core.wmem_max = 16777216
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 4096
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
net.core.somaxconn = 1024
fs.file-max = 100000

Eklediğimiz kodların çalışması için, son olarak aşağıdaki kodu çalıştırın.

sysctl -p


4.) Sunucuyu PING’e kapatın

Kaynak tüketimi ve DDOS saldırılarını engellemek adına sunucuyu, dışarıdan gelen pinglere, cevap vermeyecek şekilde ayarlayalım.

sudo nano /etc/sysctl.conf

En alt satıra gelin. Aşağıdaki kodu ekleyin ve kaydedin.

net.ipv4.icmp_echo_ignore_all=1


Son olarak, sistem servisini yeniden başlatın.

sysctl -p

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: